Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 118/2020 od 23.12.2020.)


  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOMUNALNA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPORT I OBRAZOVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA MLADE I PRONATALITETNU POLITIKU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O IZBORU KOORDINATORA U KANCELARIJI ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 118/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex