Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 118 od 17.12.2018.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex