Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 118 od 20.11.2017.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KULTURU I ISTORIJSKO NASLEĐE ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O POTRVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU KANCELARIJE ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA NACIONALNOJ ASOCIJACIJI KANCELARIJA ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O SEOSKIM GROBLJIMA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • ODLUKA O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO IMUNITETSKA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)
 • TREĆE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex