Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 117/2020 od 22.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • ODLUKA O POSTUPKU DODELE I KONTROLE KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA EKOLOGIJU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITU SPOMENIKA I RAZVOJ TURIZMA ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST, JEDNAKE MOGUĆNOSTI I SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I OMLADINU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIVREDU I RAZVOJ SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I MESNU SAMOUPRAVU ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SEOSKOG PODRUČJA ("Sl. list grada Niša", br. 117/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex