Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 116/2020 od 21.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA RAD SA MESNOM SAMOUPRAVOM ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I OMLADINU ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA POLJOPRIVREDU ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA OBLAST KOMUNALNIH POSLOVA ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIVREDU I RAZVOJ ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I JEDNAKE MOGUĆNOSTI ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SARADNJU SA DRUGIM GRADSKIM OPŠTINAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 116/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex