Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 116 od 16.11.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 116/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEOSKIM VODOVODIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 116/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex