Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 115 od 12.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 115/2018)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNIKA, ČLANOVA RADNIH TELA I ODBORNIČKIH GRUPA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 115/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 115/2018)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 115/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex