Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 110 od 29.11.2018.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 110/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 110/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex