Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 106/2023 od 08.11.2023.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 106/2023)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Niša", br. 106/2023)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA PRIVREMENOG ORGANA GRADA PIROTA ("Sl. list grada Niša", br. 106/2023)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA PIROTA ("Sl. list grada Niša", br. 106/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex