Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 100 od 02.11.2018.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 100/2018)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA, NAGRAĐIVANJU UČENIKA I POMOĆI ZA LEČENJE NEPLODNOSTI ("Sl. list grada Niša", br. 100/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 100/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA PREDLAGANJE KORISNIKA SREDSTAVA FONDA "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 100/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex