Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 99/2021 od 02.12.2021.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU NOVOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORU JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN USLED ISTEKA PERIODA NA KOJI JE IMENOVAN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORU JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN USLED ISTEKA PERIODA NA KOJI JE IMENOVAN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZASTUPNIKA IZDVOJENOG ORGANIZACIONOG DELA - OGRANKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex