Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 99/2020 od 07.09.2020.)


 • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE BARAJEVOGROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZABRANI ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZABRANI ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENICE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex