Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 98/2020 od 01.09.2020.)


 • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC I O PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JPKP "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex