Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 97/2020 od 28.08.2020.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O CENAMA USLUGA VODOVODA I KANALIZACIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE CENTAR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU "BOŽIDARAC - 1947", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU "BOŽIDARAC - 1947", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROPISE, UPRAVU I ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE CENTAR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU "BOŽIDARAC - 1947", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex