Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 95/2020 od 12.08.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONOG ODBORA ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE GLAVNOM I ODGOVORNOM UREDNIKU "ZEMUNSKIH NOVINA" ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex