Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 90 od 04.12.2017.)


  • DRUGA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PIJACAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017, 2018. I 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex