Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 89/2021 od 14.10.2021.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • PETA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA UPOTREBU IMENA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • ODLUKA O ULICAMA, LOKALNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SOPOT ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex