Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 88 od 24.11.2017.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)
  • ODLUKA O PETOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex