Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 87 od 23.11.2017.)


  • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC" MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU V. D. PREDSEDNIKA MESNE ZAJEDNICE "UŠĆE" GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIORITETA ZA PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex