Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 86 od 22.11.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • ODLUKA O DODELI NAGRADE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA "MATIJA BAN" ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA PRISUSTVO I RAD ODBORNIKA NA SEDNICAMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA KOJA SU NASTALA DO 30. NOVEMBRA 2016. GODINE PO OSNOVU IZDAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP OD STRANE JP "POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC O CENOVNIKU OSTALIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O ČETRNAESTOJ DOPUNI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA KC "ČUKARICA" ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA KU "GALERIJA ‘73" ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ZA 2017. GODINU - 3. REBALANS FINANSIJSKOG PLANA JP "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex