Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 84/2020 od 03.07.2020.)


  • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2020)
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2020)
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2020)
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2020)
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2020)
  • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANJU KONAČNIH REZULTATA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ODRŽANIH 21. JUNA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex