Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 84 od 21.09.2018.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "STEFAN DEČANSKI", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA KOJI SU NA REPUBLIČKIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU NASTAVNIKA I PROFESORA ZEMUNSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GO BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA TRADICIONALNIM CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I LOKALNU SAMOUPRAVU I IZBORU NOVIH ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex