Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 84 od 16.11.2017.)


  • ISPRAVKA ISPRAVKE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE "ADA CIGANLIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex