Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 83/2020 od 30.06.2020.)


  • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA, ODRŽANIM 21. JUNA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2020)
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2020)
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2020)
  • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O UVOĐENJU INTERVENTNE MERE ZA ZAŠTITU NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA U OPŠTINI OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex