Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 83 od 14.11.2017.)


  • ODLUKA O JEDNOKRATNOM ODRICANJU OD NAKNADA ZA RAD ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2017)
  • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2017)
  • ODLUKA O PETOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2017)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex