Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 81/2020 od 26.06.2020.)


  • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ODRŽANIH 21. JUNA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2020)
  • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ODRŽANIH 21. JUNA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2020)
  • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ODRŽANIM 21. JUNA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex