Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 8/2021 od 05.03.2021.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU I DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA - KIOSKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • REŠENJE KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ODLUKU O VISINI NAKNADA ZA USLUGE U VEZI SA SAHRANJIVANJEM ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KU "GALERIJA ’73" ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U KC "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex