Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 79 od 29.08.2018.)


 • IZMENE PLANA POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOM PREDUZEĆU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex