Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 77/2020 od 19.06.2020.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2020)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex