Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 76 od 09.08.2018.)


  • ODLUKA O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2018)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2018)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex