Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 76 od 01.11.2017.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KOSTA ABRAŠEVIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE O PRIJATELJSTVU SA KLJUČEM ZEMUNA ŠKOLI ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA "VELJKO RAMADANOVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA BRANISLAVI IVANOVIĆ GAK ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA KRUNISLAVU SIMIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA PROFESORU DR ZORANU AVRAMOVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA ŽARKU BOGUNOVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • PRAVILNIK O FINANSIRANJU AKTIVNOSTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O TRINAESTOJ DOPUNI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex