Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 75 od 25.10.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENICE PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENIH SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V. D. DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex