Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 73 od 06.10.2017.)


  • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex