Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 72 od 03.10.2017.)


 • ČETVRTA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • IZMENA ODLUKE O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU SPOLJNE STOLARIJE (PROZORA) I SOBNIH VRATA ZA POTREBE KBC "ZVEZDARA" XI BROJ 011-1-6 OD 17. FEBRUARA 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ISKORIŠĆAVANJA POTENCIJALA DEPONIJSKOG GASA DEPONIJE "GREBAČA", JKP "OBRENOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O DODELI NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA DECI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O IZDAVANJU BILTENA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU ZA IZBOR PROJEKATA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU MAŠINSKOG DELA KUĆNIH GREJNIH INSTALACIJA U GREJNOJ SEZONI 2017/2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • ODLUKA O TREĆOJ IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU, JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex