Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 71/2020 od 08.06.2020.)


  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)
  • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)
  • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA ’73" ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)
  • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex