Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 70/2020 od 06.06.2020.)


  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA UPISANIH BIRAČA U BIRAČKI SPISAK KOJI SE VODI ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA UPISANIH BIRAČA U BIRAČKI SPISAK ZA PODRUČJE GRADA BEOGRADA - GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex