Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 7 od 27.02.2019.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZUZIMANJU OD JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE SURČIN IMOVINE NA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA FINANSIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA, NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU POSEBNOG PROGRAMA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BOLJEVCI ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BOLJEVCI ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex