Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 69/2021 od 24.08.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP SC "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex