Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 68/2022 od 23.06.2022.)


  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U STALNOM SASTAVU
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex