Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 67/2022 od 22.06.2022.)


 • ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA I PLANA POSLOVANJA UK "PAROBROD" ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA UK "PAROBROD" ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐENJU I ODRŽAVANJU POVRŠINA U JAVNOJ SVOJINI I UREĐENJU GROBALJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO
 • ODLUKU
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKU
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex