Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 66/2022 od 22.06.2022.)


  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O SEDMOJ IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex