Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 65/2021 od 28.07.2021.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2021)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2021)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2021)
  • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2021)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2021)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex