Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 65 od 22.09.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČIJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENICE ZAŠTITNIKA GRAĐANA/ GRAĐANKI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA USLUGA NA SKUPOVIMA PIJAČNIH TEZGI I PRIVREMENIM OBJEKTIMA, NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPORTSKIH I DRUGIH OBJEKATA I CENAMA OSTALIH USLUGA KOJE PRUŽA GRADSKA OPŠTINA PALILULA U VEZI SA UPRAVLJANJEM POKRETNOM I NEPOKRETNOM IMOVINOM ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICE NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČIJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČIJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOM PREDUZEĆU ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZBOG PODNETE OSTAVKE ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZBOG PRELASKA NA NOVU FUNKCIJU ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex