Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 64 od 18.09.2017.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O JEDANAESTOJ IZMENI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2017)
  • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA I ČLANICA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE, ZAMENIKA/ZAMENICE PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE, ČLANOVA/ČLANICA I ZAMENIKA/ZAMENICA ČLANOVA/ČLANICA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE GO GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex