Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 63/2022 od 17.06.2022.)


 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NAMENSKOG VOZILA ZA POTREBE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O IZMENI IDOPUNI ODLUKE O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I POSTAVLJANJA REKLAMA I IZDAVANJA REKLAMNOG PROSTORA U JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" BEOGRAD ZA 2022. GODINU SA OČEKIVANIM OSTVARENJEM PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA U 2021. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU NADZORNOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU SA IZMENAMA KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex