Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 61/2021 od 08.07.2021.)


  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2021)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2021)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2021)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2021)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex