Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 60/2022 od 13.06.2022.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU PROJEKTA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA IZ INDIVIDUALNIH IZVORA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex