Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 60 od 29.06.2018.)


 • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex