Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 60 od 30.08.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I PLATAMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex