Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 6/2022 od 01.02.2022.)


  • ODLUKA O PRVOJ IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2022)
  • KOLEKTIVNI UGOVOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex